مهندسی معکوس و تولید برد کیبرد دستگاه ATM شرکت LG ساخت کره

داستان طراحی این برد ساده از اون روزی شروع شد که یکی از دوستان صاحب دستگاه ATM ساخت LG بود با یه برد داغون و شکسته کیبرد برای تعمیر به دفتر ما مراجعه کرد ، از اونجایی که ما کار ت...

ادامه مطلب